Columbus Motor Speedway - Saturday Night Racing

Saturday, May 21, 2016 - Crash-a-Rama - 247 photosClick to see 160521cms001.jpg
160521cms001.jpg
May 21 2016
6:21:06 pm
Click to see 160521cms002.jpg
160521cms002.jpg
May 21 2016
6:22:26 pm
Click to see 160521cms003.jpg
160521cms003.jpg
May 21 2016
6:18:41 pm
Click to see 160521cms004.jpg
160521cms004.jpg
May 21 2016
6:12:55 pm
Click to see 160521cms005.jpg
160521cms005.jpg
May 21 2016
6:13:18 pm
Click to see 160521cms006.jpg
160521cms006.jpg
May 21 2016
6:08:35 pm
Click to see 160521cms007.jpg
160521cms007.jpg
May 21 2016
6:11:00 pm
Click to see 160521cms008.jpg
160521cms008.jpg
May 21 2016
6:14:20 pm
Click to see 160521cms009.jpg
160521cms009.jpg
May 21 2016
6:23:49 pm
Click to see 160521cms010.jpg
160521cms010.jpg
May 21 2016
6:26:27 pm
Click to see 160521cms011.jpg
160521cms011.jpg
May 21 2016
6:26:48 pm
Click to see 160521cms012.jpg
160521cms012.jpg
May 21 2016
6:27:00 pm
Click to see 160521cms013.jpg
160521cms013.jpg
May 21 2016
6:34:32 pm
Click to see 160521cms014.jpg
160521cms014.jpg
May 21 2016
6:34:58 pm
Click to see 160521cms015.jpg
160521cms015.jpg
May 21 2016
6:35:50 pm
Click to see 160521cms016.jpg
160521cms016.jpg
May 21 2016
6:43:25 pm
Click to see 160521cms017.jpg
160521cms017.jpg
May 21 2016
6:51:29 pm
Click to see 160521cms018.jpg
160521cms018.jpg
May 21 2016
7:00:40 pm
Click to see 160521cms019.jpg
160521cms019.jpg
May 21 2016
7:02:33 pm
Click to see 160521cms020.jpg
160521cms020.jpg
May 21 2016
7:09:01 pm
Click to see 160521cms021.jpg
160521cms021.jpg
May 21 2016
7:28:48 pm
Click to see 160521cms022.jpg
160521cms022.jpg
May 21 2016
7:30:41 pm
Click to see 160521cms023.jpg
160521cms023.jpg
May 21 2016
7:31:45 pm
Click to see 160521cms024.jpg
160521cms024.jpg
May 21 2016
7:32:39 pm
Click to see 160521cms025.jpg
160521cms025.jpg
May 21 2016
7:32:48 pm
Click to see 160521cms026.jpg
160521cms026.jpg
May 21 2016
7:33:39 pm
Click to see 160521cms027.jpg
160521cms027.jpg
May 21 2016
7:33:49 pm
Click to see 160521cms028.jpg
160521cms028.jpg
May 21 2016
7:34:59 pm
Click to see 160521cms029.jpg
160521cms029.jpg
May 21 2016
7:41:04 pm
Click to see 160521cms030.jpg
160521cms030.jpg
May 21 2016
7:41:48 pm
Click to see 160521cms031.jpg
160521cms031.jpg
May 21 2016
7:43:49 pm
Click to see 160521cms032.jpg
160521cms032.jpg
May 21 2016
7:44:31 pm
Click to see 160521cms033.jpg
160521cms033.jpg
May 21 2016
7:44:31 pm
Click to see 160521cms034.jpg
160521cms034.jpg
May 21 2016
7:44:33 pm
Click to see 160521cms035.jpg
160521cms035.jpg
May 21 2016
7:44:34 pm
Click to see 160521cms036.jpg
160521cms036.jpg
May 21 2016
7:44:35 pm
Click to see 160521cms037.jpg
160521cms037.jpg
May 21 2016
7:44:53 pm
Click to see 160521cms038.jpg
160521cms038.jpg
May 21 2016
7:47:46 pm
Click to see 160521cms039.jpg
160521cms039.jpg
May 21 2016
7:49:15 pm
Click to see 160521cms040.jpg
160521cms040.jpg
May 21 2016
7:49:21 pm
Click to see 160521cms041.jpg
160521cms041.jpg
May 21 2016
7:51:45 pm
Click to see 160521cms042.jpg
160521cms042.jpg
May 21 2016
7:52:25 pm
Click to see 160521cms043.jpg
160521cms043.jpg
May 21 2016
7:52:26 pm
Click to see 160521cms044.jpg
160521cms044.jpg
May 21 2016
7:52:42 pm
Click to see 160521cms045.jpg
160521cms045.jpg
May 21 2016
7:52:49 pm
Click to see 160521cms046.jpg
160521cms046.jpg
May 21 2016
7:52:52 pm
Click to see 160521cms047.jpg
160521cms047.jpg
May 21 2016
7:52:52 pm
Click to see 160521cms048.jpg
160521cms048.jpg
May 21 2016
7:53:18 pm
Click to see 160521cms049.jpg
160521cms049.jpg
May 21 2016
7:53:18 pm
Click to see 160521cms050.jpg
160521cms050.jpg
May 21 2016
7:53:19 pm
Click to see 160521cms051.jpg
160521cms051.jpg
May 21 2016
7:53:19 pm
Click to see 160521cms052.jpg
160521cms052.jpg
May 21 2016
7:53:19 pm
Click to see 160521cms053.jpg
160521cms053.jpg
May 21 2016
7:53:26 pm
Click to see 160521cms054.jpg
160521cms054.jpg
May 21 2016
7:54:56 pm
Click to see 160521cms055.jpg
160521cms055.jpg
May 21 2016
7:55:07 pm
Click to see 160521cms056.jpg
160521cms056.jpg
May 21 2016
7:55:09 pm
Click to see 160521cms057.jpg
160521cms057.jpg
May 21 2016
8:02:16 pm
Click to see 160521cms058.jpg
160521cms058.jpg
May 21 2016
8:02:30 pm
Click to see 160521cms059.jpg
160521cms059.jpg
May 21 2016
8:02:40 pm
Click to see 160521cms060.jpg
160521cms060.jpg
May 21 2016
8:03:03 pm
Click to see 160521cms061.jpg
160521cms061.jpg
May 21 2016
8:03:03 pm
Click to see 160521cms062.jpg
160521cms062.jpg
May 21 2016
8:03:04 pm
Click to see 160521cms063.jpg
160521cms063.jpg
May 21 2016
8:03:04 pm
Click to see 160521cms064.jpg
160521cms064.jpg
May 21 2016
8:03:05 pm
Click to see 160521cms065.jpg
160521cms065.jpg
May 21 2016
8:03:27 pm
Click to see 160521cms066.jpg
160521cms066.jpg
May 21 2016
8:04:38 pm
Click to see 160521cms067.jpg
160521cms067.jpg
May 21 2016
8:06:08 pm
Click to see 160521cms068.jpg
160521cms068.jpg
May 21 2016
8:14:00 pm
Click to see 160521cms069.jpg
160521cms069.jpg
May 21 2016
8:15:08 pm
Click to see 160521cms070.jpg
160521cms070.jpg
May 21 2016
8:15:09 pm
Click to see 160521cms071.jpg
160521cms071.jpg
May 21 2016
8:15:11 pm
Click to see 160521cms072.jpg
160521cms072.jpg
May 21 2016
8:15:13 pm
Click to see 160521cms073.jpg
160521cms073.jpg
May 21 2016
8:15:15 pm
Click to see 160521cms074.jpg
160521cms074.jpg
May 21 2016
8:15:19 pm
Click to see 160521cms075.jpg
160521cms075.jpg
May 21 2016
8:15:32 pm
Click to see 160521cms076.jpg
160521cms076.jpg
May 21 2016
8:15:51 pm
Click to see 160521cms077.jpg
160521cms077.jpg
May 21 2016
8:15:58 pm
Click to see 160521cms078.jpg
160521cms078.jpg
May 21 2016
8:16:01 pm
Click to see 160521cms079.jpg
160521cms079.jpg
May 21 2016
8:16:01 pm
Click to see 160521cms080.jpg
160521cms080.jpg
May 21 2016
8:16:02 pm
Click to see 160521cms081.jpg
160521cms081.jpg
May 21 2016
8:16:02 pm
Click to see 160521cms082.jpg
160521cms082.jpg
May 21 2016
8:16:04 pm
Click to see 160521cms083.jpg
160521cms083.jpg
May 21 2016
8:16:25 pm
Click to see 160521cms084.jpg
160521cms084.jpg
May 21 2016
8:16:25 pm
Click to see 160521cms085.jpg
160521cms085.jpg
May 21 2016
8:16:26 pm
Click to see 160521cms086.jpg
160521cms086.jpg
May 21 2016
8:16:37 pm
Click to see 160521cms087.jpg
160521cms087.jpg
May 21 2016
8:17:00 pm
Click to see 160521cms088.jpg
160521cms088.jpg
May 21 2016
8:17:01 pm
Click to see 160521cms089.jpg
160521cms089.jpg
May 21 2016
8:17:23 pm
Click to see 160521cms090.jpg
160521cms090.jpg
May 21 2016
8:17:30 pm
Click to see 160521cms091.jpg
160521cms091.jpg
May 21 2016
8:17:37 pm
Click to see 160521cms092.jpg
160521cms092.jpg
May 21 2016
8:17:40 pm
Click to see 160521cms093.jpg
160521cms093.jpg
May 21 2016
8:18:05 pm
Click to see 160521cms094.jpg
160521cms094.jpg
May 21 2016
8:18:06 pm
Click to see 160521cms095.jpg
160521cms095.jpg
May 21 2016
8:18:16 pm
Click to see 160521cms096.jpg
160521cms096.jpg
May 21 2016
8:18:25 pm
Click to see 160521cms097.jpg
160521cms097.jpg
May 21 2016
8:18:26 pm
Click to see 160521cms098.jpg
160521cms098.jpg
May 21 2016
8:18:50 pm
Click to see 160521cms099.jpg
160521cms099.jpg
May 21 2016
8:20:25 pm
Click to see 160521cms100.jpg
160521cms100.jpg
May 21 2016
8:21:07 pm
Click to see 160521cms101.jpg
160521cms101.jpg
May 21 2016
8:22:09 pm
Click to see 160521cms102.jpg
160521cms102.jpg
May 21 2016
8:22:32 pm
Click to see 160521cms103.jpg
160521cms103.jpg
May 21 2016
8:22:38 pm
Click to see 160521cms104.jpg
160521cms104.jpg
May 21 2016
8:23:06 pm
Click to see 160521cms105.jpg
160521cms105.jpg
May 21 2016
8:28:51 pm
Click to see 160521cms106.jpg
160521cms106.jpg
May 21 2016
8:31:05 pm
Click to see 160521cms107.jpg
160521cms107.jpg
May 21 2016
8:31:11 pm
Click to see 160521cms108.jpg
160521cms108.jpg
May 21 2016
8:32:16 pm
Click to see 160521cms109.jpg
160521cms109.jpg
May 21 2016
8:32:32 pm
Click to see 160521cms110.jpg
160521cms110.jpg
May 21 2016
8:33:08 pm
Click to see 160521cms111.jpg
160521cms111.jpg
May 21 2016
8:40:54 pm
Click to see 160521cms112.jpg
160521cms112.jpg
May 21 2016
8:42:07 pm
Click to see 160521cms113.jpg
160521cms113.jpg
May 21 2016
8:42:08 pm
Click to see 160521cms114.jpg
160521cms114.jpg
May 21 2016
8:42:12 pm
Click to see 160521cms115.jpg
160521cms115.jpg
May 21 2016
8:42:15 pm
Click to see 160521cms116.jpg
160521cms116.jpg
May 21 2016
8:42:34 pm
Click to see 160521cms117.jpg
160521cms117.jpg
May 21 2016
8:42:40 pm
Click to see 160521cms118.jpg
160521cms118.jpg
May 21 2016
8:42:40 pm
Click to see 160521cms119.jpg
160521cms119.jpg
May 21 2016
8:42:41 pm
Click to see 160521cms120.jpg
160521cms120.jpg
May 21 2016
8:43:00 pm
Click to see 160521cms121.jpg
160521cms121.jpg
May 21 2016
8:43:32 pm
Click to see 160521cms122.jpg
160521cms122.jpg
May 21 2016
8:43:57 pm
Click to see 160521cms123.jpg
160521cms123.jpg
May 21 2016
8:43:58 pm
Click to see 160521cms124.jpg
160521cms124.jpg
May 21 2016
8:43:58 pm
Click to see 160521cms125.jpg
160521cms125.jpg
May 21 2016
8:43:59 pm
Click to see 160521cms126.jpg
160521cms126.jpg
May 21 2016
8:43:59 pm
Click to see 160521cms127.jpg
160521cms127.jpg
May 21 2016
8:43:59 pm
Click to see 160521cms128.jpg
160521cms128.jpg
May 21 2016
8:45:01 pm
Click to see 160521cms129.jpg
160521cms129.jpg
May 21 2016
8:45:42 pm
Click to see 160521cms130.jpg
160521cms130.jpg
May 21 2016
8:46:21 pm
Click to see 160521cms131.jpg
160521cms131.jpg
May 21 2016
8:46:35 pm
Click to see 160521cms132.jpg
160521cms132.jpg
May 21 2016
8:49:44 pm
Click to see 160521cms133.jpg
160521cms133.jpg
May 21 2016
8:56:26 pm
Click to see 160521cms134.jpg
160521cms134.jpg
May 21 2016
9:00:23 pm
Click to see 160521cms135.jpg
160521cms135.jpg
May 21 2016
9:00:51 pm
Click to see 160521cms136.jpg
160521cms136.jpg
May 21 2016
9:02:00 pm
Click to see 160521cms137.jpg
160521cms137.jpg
May 21 2016
9:05:23 pm
Click to see 160521cms138.jpg
160521cms138.jpg
May 21 2016
9:07:50 pm
Click to see 160521cms139.jpg
160521cms139.jpg
May 21 2016
9:19:18 pm
Click to see 160521cms140.jpg
160521cms140.jpg
May 21 2016
9:20:43 pm
Click to see 160521cms141.jpg
160521cms141.jpg
May 21 2016
9:24:58 pm
Click to see 160521cms142.jpg
160521cms142.jpg
May 21 2016
9:25:02 pm
Click to see 160521cms143.jpg
160521cms143.jpg
May 21 2016
9:26:47 pm
Click to see 160521cms144.jpg
160521cms144.jpg
May 21 2016
9:26:55 pm
Click to see 160521cms145.jpg
160521cms145.jpg
May 21 2016
9:29:17 pm
Click to see 160521cms146.jpg
160521cms146.jpg
May 21 2016
9:30:29 pm
Click to see 160521cms147.jpg
160521cms147.jpg
May 21 2016
9:37:41 pm
Click to see 160521cms148.jpg
160521cms148.jpg
May 21 2016
9:38:13 pm
Click to see 160521cms149.jpg
160521cms149.jpg
May 21 2016
9:38:42 pm
Click to see 160521cms150.jpg
160521cms150.jpg
May 21 2016
9:38:56 pm
Click to see 160521cms151.jpg
160521cms151.jpg
May 21 2016
9:38:59 pm
Click to see 160521cms152.jpg
160521cms152.jpg
May 21 2016
9:39:01 pm
Click to see 160521cms153.jpg
160521cms153.jpg
May 21 2016
9:40:03 pm
Click to see 160521cms154.jpg
160521cms154.jpg
May 21 2016
9:40:33 pm
Click to see 160521cms155.jpg
160521cms155.jpg
May 21 2016
9:40:34 pm
Click to see 160521cms156.jpg
160521cms156.jpg
May 21 2016
9:43:16 pm
Click to see 160521cms157.jpg
160521cms157.jpg
May 21 2016
9:43:17 pm
Click to see 160521cms158.jpg
160521cms158.jpg
May 21 2016
9:43:18 pm
Click to see 160521cms159.jpg
160521cms159.jpg
May 21 2016
9:43:20 pm
Click to see 160521cms160.jpg
160521cms160.jpg
May 21 2016
9:45:20 pm
Click to see 160521cms161.jpg
160521cms161.jpg
May 21 2016
9:45:21 pm
Click to see 160521cms162.jpg
160521cms162.jpg
May 21 2016
9:45:56 pm
Click to see 160521cms163.jpg
160521cms163.jpg
May 21 2016
9:46:31 pm
Click to see 160521cms164.jpg
160521cms164.jpg
May 21 2016
9:46:31 pm
Click to see 160521cms165.jpg
160521cms165.jpg
May 21 2016
9:46:31 pm
Click to see 160521cms166.jpg
160521cms166.jpg
May 21 2016
9:46:32 pm
Click to see 160521cms167.jpg
160521cms167.jpg
May 21 2016
9:46:32 pm
Click to see 160521cms168.jpg
160521cms168.jpg
May 21 2016
9:46:42 pm
Click to see 160521cms169.jpg
160521cms169.jpg
May 21 2016
9:48:47 pm
Click to see 160521cms170.jpg
160521cms170.jpg
May 21 2016
9:59:00 pm
Click to see 160521cms171.jpg
160521cms171.jpg
May 21 2016
10:03:12 pm
Click to see 160521cms172.jpg
160521cms172.jpg
May 21 2016
10:05:01 pm
Click to see 160521cms173.jpg
160521cms173.jpg
May 21 2016
10:05:15 pm
Click to see 160521cms174.jpg
160521cms174.jpg
May 21 2016
10:05:53 pm
Click to see 160521cms175.jpg
160521cms175.jpg
May 21 2016
10:06:13 pm
Click to see 160521cms176.jpg
160521cms176.jpg
May 21 2016
10:06:24 pm
Click to see 160521cms177.jpg
160521cms177.jpg
May 21 2016
10:06:28 pm
Click to see 160521cms178.jpg
160521cms178.jpg
May 21 2016
10:06:29 pm
Click to see 160521cms179.jpg
160521cms179.jpg
May 21 2016
10:06:30 pm
Click to see 160521cms180.jpg
160521cms180.jpg
May 21 2016
10:06:32 pm
Click to see 160521cms181.jpg
160521cms181.jpg
May 21 2016
10:06:33 pm
Click to see 160521cms182.jpg
160521cms182.jpg
May 21 2016
10:06:41 pm
Click to see 160521cms183.jpg
160521cms183.jpg
May 21 2016
10:06:43 pm
Click to see 160521cms184.jpg
160521cms184.jpg
May 21 2016
10:06:44 pm
Click to see 160521cms185.jpg
160521cms185.jpg
May 21 2016
10:06:45 pm
Click to see 160521cms186.jpg
160521cms186.jpg
May 21 2016
10:07:09 pm
Click to see 160521cms187.jpg
160521cms187.jpg
May 21 2016
10:07:10 pm
Click to see 160521cms188.jpg
160521cms188.jpg
May 21 2016
10:07:11 pm
Click to see 160521cms189.jpg
160521cms189.jpg
May 21 2016
10:07:29 pm
Click to see 160521cms190.jpg
160521cms190.jpg
May 21 2016
10:07:30 pm
Click to see 160521cms191.jpg
160521cms191.jpg
May 21 2016
10:07:40 pm
Click to see 160521cms192.jpg
160521cms192.jpg
May 21 2016
10:08:01 pm
Click to see 160521cms193.jpg
160521cms193.jpg
May 21 2016
10:08:04 pm
Click to see 160521cms194.jpg
160521cms194.jpg
May 21 2016
10:08:04 pm
Click to see 160521cms195.jpg
160521cms195.jpg
May 21 2016
10:08:04 pm
Click to see 160521cms196.jpg
160521cms196.jpg
May 21 2016
10:08:06 pm
Click to see 160521cms197.jpg
160521cms197.jpg
May 21 2016
10:08:11 pm
Click to see 160521cms198.jpg
160521cms198.jpg
May 21 2016
10:08:19 pm
Click to see 160521cms199.jpg
160521cms199.jpg
May 21 2016
10:08:48 pm
Click to see 160521cms200.jpg
160521cms200.jpg
May 21 2016
10:10:17 pm
Click to see 160521cms201.jpg
160521cms201.jpg
May 21 2016
10:10:18 pm
Click to see 160521cms202.jpg
160521cms202.jpg
May 21 2016
10:10:18 pm
Click to see 160521cms203.jpg
160521cms203.jpg
May 21 2016
10:10:18 pm
Click to see 160521cms204.jpg
160521cms204.jpg
May 21 2016
10:10:19 pm
Click to see 160521cms205.jpg
160521cms205.jpg
May 21 2016
10:10:19 pm
Click to see 160521cms206.jpg
160521cms206.jpg
May 21 2016
10:10:20 pm
Click to see 160521cms207.jpg
160521cms207.jpg
May 21 2016
10:10:25 pm
Click to see 160521cms208.jpg
160521cms208.jpg
May 21 2016
10:10:28 pm
Click to see 160521cms209.jpg
160521cms209.jpg
May 21 2016
10:10:39 pm
Click to see 160521cms210.jpg
160521cms210.jpg
May 21 2016
10:10:45 pm
Click to see 160521cms211.jpg
160521cms211.jpg
May 21 2016
10:19:13 pm
Click to see 160521cms212.jpg
160521cms212.jpg
May 21 2016
10:19:21 pm
Click to see 160521cms213.jpg
160521cms213.jpg
May 21 2016
10:19:27 pm
Click to see 160521cms214.jpg
160521cms214.jpg
May 21 2016
10:20:47 pm
Click to see 160521cms215.jpg
160521cms215.jpg
May 21 2016
10:21:33 pm
Click to see 160521cms216.jpg
160521cms216.jpg
May 21 2016
10:21:51 pm
Click to see 160521cms217.jpg
160521cms217.jpg
May 21 2016
10:22:40 pm
Click to see 160521cms218.jpg
160521cms218.jpg
May 21 2016
10:22:46 pm
Click to see 160521cms219.jpg
160521cms219.jpg
May 21 2016
10:28:49 pm
Click to see 160521cms220.jpg
160521cms220.jpg
May 21 2016
10:28:54 pm
Click to see 160521cms221.jpg
160521cms221.jpg
May 21 2016
10:28:58 pm
Click to see 160521cms222.jpg
160521cms222.jpg
May 21 2016
10:29:06 pm
Click to see 160521cms223.jpg
160521cms223.jpg
May 21 2016
10:29:22 pm
Click to see 160521cms224.jpg
160521cms224.jpg
May 21 2016
10:29:32 pm
Click to see 160521cms225.jpg
160521cms225.jpg
May 21 2016
10:29:36 pm
Click to see 160521cms226.jpg
160521cms226.jpg
May 21 2016
10:35:30 pm
Click to see 160521cms227.jpg
160521cms227.jpg
May 21 2016
10:35:40 pm
Click to see 160521cms228.jpg
160521cms228.jpg
May 21 2016
10:35:41 pm
Click to see 160521cms229.jpg
160521cms229.jpg
May 21 2016
10:35:41 pm
Click to see 160521cms230.jpg
160521cms230.jpg
May 21 2016
10:35:57 pm
Click to see 160521cms231.jpg
160521cms231.jpg
May 21 2016
10:36:09 pm
Click to see 160521cms232.jpg
160521cms232.jpg
May 21 2016
10:36:39 pm
Click to see 160521cms233.jpg
160521cms233.jpg
May 21 2016
10:36:51 pm
Click to see 160521cms234.jpg
160521cms234.jpg
May 21 2016
10:36:56 pm
Click to see 160521cms235.jpg
160521cms235.jpg
May 21 2016
10:37:35 pm
Click to see 160521cms236.jpg
160521cms236.jpg
May 21 2016
10:38:01 pm
Click to see 160521cms237.jpg
160521cms237.jpg
May 21 2016
10:38:44 pm
Click to see 160521cms238.jpg
160521cms238.jpg
May 21 2016
10:39:48 pm
Click to see 160521cms239.jpg
160521cms239.jpg
May 21 2016
10:41:24 pm
Click to see 160521cms240.jpg
160521cms240.jpg
May 21 2016
10:41:57 pm
Click to see 160521cms241.jpg
160521cms241.jpg
May 21 2016
10:42:36 pm
Click to see 160521cms242.jpg
160521cms242.jpg
May 21 2016
10:53:59 pm
Click to see 160521cms243.jpg
160521cms243.jpg
May 21 2016
10:54:10 pm
Click to see 160521cms244.jpg
160521cms244.jpg
May 21 2016
10:54:47 pm
Click to see 160521cms245.jpg
160521cms245.jpg
May 21 2016
10:54:54 pm
Click to see 160521cms246.jpg
160521cms246.jpg
May 21 2016
10:55:02 pm
Click to see 160521cms247.jpg
160521cms247.jpg
May 21 2016
10:55:15 pm
 

Return to Photo Index page

  • To purchase photos click here for information.                             
  • Racers are welcome to use these web photos on their web pages.
  • Your comments are welcome. E-mail John Rees.