Columbus Motor Speedway - Main Event XXII Racing

Sunday, October 11, 2009 - 268 photosClick to see 091011me001.jpg
091011me001.jpg
Oct 11 2009
1:08:17 pm
Click to see 091011me002.jpg
091011me002.jpg
Oct 11 2009
1:18:18 pm
Click to see 091011me003.jpg
091011me003.jpg
Oct 11 2009
1:21:35 pm
Click to see 091011me004.jpg
091011me004.jpg
Oct 11 2009
1:23:25 pm
Click to see 091011me005.jpg
091011me005.jpg
Oct 11 2009
1:24:04 pm
Click to see 091011me006.jpg
091011me006.jpg
Oct 11 2009
1:35:33 pm
Click to see 091011me007.jpg
091011me007.jpg
Oct 11 2009
1:35:37 pm
Click to see 091011me008.jpg
091011me008.jpg
Oct 11 2009
1:35:37 pm
Click to see 091011me009.jpg
091011me009.jpg
Oct 11 2009
1:35:38 pm
Click to see 091011me010.jpg
091011me010.jpg
Oct 11 2009
1:35:38 pm
Click to see 091011me011.jpg
091011me011.jpg
Oct 11 2009
1:35:40 pm
Click to see 091011me012.jpg
091011me012.jpg
Oct 11 2009
1:36:38 pm
Click to see 091011me013.jpg
091011me013.jpg
Oct 11 2009
1:36:41 pm
Click to see 091011me014.jpg
091011me014.jpg
Oct 11 2009
1:37:52 pm
Click to see 091011me015.jpg
091011me015.jpg
Oct 11 2009
1:38:20 pm
Click to see 091011me016.jpg
091011me016.jpg
Oct 11 2009
1:39:11 pm
Click to see 091011me017.jpg
091011me017.jpg
Oct 11 2009
1:39:12 pm
Click to see 091011me018.jpg
091011me018.jpg
Oct 11 2009
1:39:47 pm
Click to see 091011me019.jpg
091011me019.jpg
Oct 11 2009
1:40:07 pm
Click to see 091011me020.jpg
091011me020.jpg
Oct 11 2009
1:41:04 pm
Click to see 091011me021.jpg
091011me021.jpg
Oct 11 2009
1:41:20 pm
Click to see 091011me022.jpg
091011me022.jpg
Oct 11 2009
1:41:50 pm
Click to see 091011me023.jpg
091011me023.jpg
Oct 11 2009
1:42:20 pm
Click to see 091011me024.jpg
091011me024.jpg
Oct 11 2009
1:43:18 pm
Click to see 091011me025.jpg
091011me025.jpg
Oct 11 2009
1:45:01 pm
Click to see 091011me026.jpg
091011me026.jpg
Oct 11 2009
1:48:10 pm
Click to see 091011me027.jpg
091011me027.jpg
Oct 11 2009
1:48:45 pm
Click to see 091011me028.jpg
091011me028.jpg
Oct 11 2009
1:49:06 pm
Click to see 091011me029.jpg
091011me029.jpg
Oct 11 2009
1:49:23 pm
Click to see 091011me030.jpg
091011me030.jpg
Oct 11 2009
1:50:00 pm
Click to see 091011me031.jpg
091011me031.jpg
Oct 11 2009
1:50:30 pm
Click to see 091011me032.jpg
091011me032.jpg
Oct 11 2009
1:51:42 pm
Click to see 091011me033.jpg
091011me033.jpg
Oct 11 2009
1:52:17 pm
Click to see 091011me034.jpg
091011me034.jpg
Oct 11 2009
1:53:07 pm
Click to see 091011me035.jpg
091011me035.jpg
Oct 11 2009
1:56:36 pm
Click to see 091011me036.jpg
091011me036.jpg
Oct 11 2009
1:57:31 pm
Click to see 091011me037.jpg
091011me037.jpg
Oct 11 2009
1:57:54 pm
Click to see 091011me038.jpg
091011me038.jpg
Oct 11 2009
1:58:09 pm
Click to see 091011me039.jpg
091011me039.jpg
Oct 11 2009
2:01:04 pm
Click to see 091011me040.jpg
091011me040.jpg
Oct 11 2009
2:01:19 pm
Click to see 091011me041.jpg
091011me041.jpg
Oct 11 2009
2:01:50 pm
Click to see 091011me042.jpg
091011me042.jpg
Oct 11 2009
2:02:05 pm
Click to see 091011me043.jpg
091011me043.jpg
Oct 11 2009
2:02:20 pm
Click to see 091011me044.jpg
091011me044.jpg
Oct 11 2009
2:02:35 pm
Click to see 091011me045.jpg
091011me045.jpg
Oct 11 2009
2:02:49 pm
Click to see 091011me046.jpg
091011me046.jpg
Oct 11 2009
2:04:38 pm
Click to see 091011me047.jpg
091011me047.jpg
Oct 11 2009
2:04:47 pm
Click to see 091011me048.jpg
091011me048.jpg
Oct 11 2009
2:08:03 pm
Click to see 091011me049.jpg
091011me049.jpg
Oct 11 2009
2:09:32 pm
Click to see 091011me050.jpg
091011me050.jpg
Oct 11 2009
2:11:29 pm
Click to see 091011me051.jpg
091011me051.jpg
Oct 11 2009
2:14:57 pm
Click to see 091011me052.jpg
091011me052.jpg
Oct 11 2009
2:15:13 pm
Click to see 091011me053.jpg
091011me053.jpg
Oct 11 2009
2:21:09 pm
Click to see 091011me054.jpg
091011me054.jpg
Oct 11 2009
2:26:18 pm
Click to see 091011me055.jpg
091011me055.jpg
Oct 11 2009
2:26:19 pm
Click to see 091011me056.jpg
091011me056.jpg
Oct 11 2009
2:27:14 pm
Click to see 091011me057.jpg
091011me057.jpg
Oct 11 2009
2:27:35 pm
Click to see 091011me058.jpg
091011me058.jpg
Oct 11 2009
2:27:51 pm
Click to see 091011me059.jpg
091011me059.jpg
Oct 11 2009
2:32:22 pm
Click to see 091011me060.jpg
091011me060.jpg
Oct 11 2009
2:32:25 pm
Click to see 091011me061.jpg
091011me061.jpg
Oct 11 2009
2:32:37 pm
Click to see 091011me062.jpg
091011me062.jpg
Oct 11 2009
2:33:16 pm
Click to see 091011me063.jpg
091011me063.jpg
Oct 11 2009
2:37:37 pm
Click to see 091011me064.jpg
091011me064.jpg
Oct 11 2009
2:37:53 pm
Click to see 091011me065.jpg
091011me065.jpg
Oct 11 2009
2:38:53 pm
Click to see 091011me066.jpg
091011me066.jpg
Oct 11 2009
2:39:07 pm
Click to see 091011me067.jpg
091011me067.jpg
Oct 11 2009
2:39:38 pm
Click to see 091011me068.jpg
091011me068.jpg
Oct 11 2009
2:40:48 pm
Click to see 091011me069.jpg
091011me069.jpg
Oct 11 2009
2:44:47 pm
Click to see 091011me070.jpg
091011me070.jpg
Oct 11 2009
2:45:02 pm
Click to see 091011me071.jpg
091011me071.jpg
Oct 11 2009
2:45:30 pm
Click to see 091011me072.jpg
091011me072.jpg
Oct 11 2009
2:46:25 pm
Click to see 091011me073.jpg
091011me073.jpg
Oct 11 2009
2:46:43 pm
Click to see 091011me074.jpg
091011me074.jpg
Oct 11 2009
3:13:23 pm
Click to see 091011me075.jpg
091011me075.jpg
Oct 11 2009
3:15:43 pm
Click to see 091011me076.jpg
091011me076.jpg
Oct 11 2009
3:16:40 pm
Click to see 091011me077.jpg
091011me077.jpg
Oct 11 2009
3:18:04 pm
Click to see 091011me078.jpg
091011me078.jpg
Oct 11 2009
3:18:27 pm
Click to see 091011me079.jpg
091011me079.jpg
Oct 11 2009
3:18:42 pm
Click to see 091011me080.jpg
091011me080.jpg
Oct 11 2009
3:19:12 pm
Click to see 091011me081.jpg
091011me081.jpg
Oct 11 2009
3:19:42 pm
Click to see 091011me082.jpg
091011me082.jpg
Oct 11 2009
3:19:57 pm
Click to see 091011me083.jpg
091011me083.jpg
Oct 11 2009
3:20:10 pm
Click to see 091011me084.jpg
091011me084.jpg
Oct 11 2009
3:20:25 pm
Click to see 091011me085.jpg
091011me085.jpg
Oct 11 2009
3:21:01 pm
Click to see 091011me086.jpg
091011me086.jpg
Oct 11 2009
3:21:02 pm
Click to see 091011me087.jpg
091011me087.jpg
Oct 11 2009
3:21:29 pm
Click to see 091011me088.jpg
091011me088.jpg
Oct 11 2009
3:21:29 pm
Click to see 091011me089.jpg
091011me089.jpg
Oct 11 2009
3:21:30 pm
Click to see 091011me090.jpg
091011me090.jpg
Oct 11 2009
3:21:31 pm
Click to see 091011me091.jpg
091011me091.jpg
Oct 11 2009
3:21:32 pm
Click to see 091011me092.jpg
091011me092.jpg
Oct 11 2009
3:27:45 pm
Click to see 091011me093.jpg
091011me093.jpg
Oct 11 2009
3:27:59 pm
Click to see 091011me094.jpg
091011me094.jpg
Oct 11 2009
3:28:15 pm
Click to see 091011me095.jpg
091011me095.jpg
Oct 11 2009
3:28:29 pm
Click to see 091011me096.jpg
091011me096.jpg
Oct 11 2009
3:28:33 pm
Click to see 091011me097.jpg
091011me097.jpg
Oct 11 2009
3:28:52 pm
Click to see 091011me098.jpg
091011me098.jpg
Oct 11 2009
3:29:17 pm
Click to see 091011me099.jpg
091011me099.jpg
Oct 11 2009
3:30:22 pm
Click to see 091011me100.jpg
091011me100.jpg
Oct 11 2009
3:36:05 pm
Click to see 091011me101.jpg
091011me101.jpg
Oct 11 2009
3:39:40 pm
Click to see 091011me102.jpg
091011me102.jpg
Oct 11 2009
3:40:46 pm
Click to see 091011me103.jpg
091011me103.jpg
Oct 11 2009
3:41:01 pm
Click to see 091011me104.jpg
091011me104.jpg
Oct 11 2009
3:42:15 pm
Click to see 091011me105.jpg
091011me105.jpg
Oct 11 2009
3:42:38 pm
Click to see 091011me106.jpg
091011me106.jpg
Oct 11 2009
3:42:49 pm
Click to see 091011me107.jpg
091011me107.jpg
Oct 11 2009
3:42:58 pm
Click to see 091011me108.jpg
091011me108.jpg
Oct 11 2009
3:43:53 pm
Click to see 091011me109.jpg
091011me109.jpg
Oct 11 2009
3:44:54 pm
Click to see 091011me110.jpg
091011me110.jpg
Oct 11 2009
3:47:12 pm
Click to see 091011me111.jpg
091011me111.jpg
Oct 11 2009
3:47:27 pm
Click to see 091011me112.jpg
091011me112.jpg
Oct 11 2009
3:47:31 pm
Click to see 091011me113.jpg
091011me113.jpg
Oct 11 2009
3:47:35 pm
Click to see 091011me114.jpg
091011me114.jpg
Oct 11 2009
3:52:16 pm
Click to see 091011me115.jpg
091011me115.jpg
Oct 11 2009
3:53:05 pm
Click to see 091011me116.jpg
091011me116.jpg
Oct 11 2009
3:53:51 pm
Click to see 091011me117.jpg
091011me117.jpg
Oct 11 2009
3:55:01 pm
Click to see 091011me118.jpg
091011me118.jpg
Oct 11 2009
3:56:56 pm
Click to see 091011me119.jpg
091011me119.jpg
Oct 11 2009
3:57:42 pm
Click to see 091011me120.jpg
091011me120.jpg
Oct 11 2009
3:58:53 pm
Click to see 091011me121.jpg
091011me121.jpg
Oct 11 2009
4:04:35 pm
Click to see 091011me122.jpg
091011me122.jpg
Oct 11 2009
4:04:35 pm
Click to see 091011me123.jpg
091011me123.jpg
Oct 11 2009
4:04:36 pm
Click to see 091011me124.jpg
091011me124.jpg
Oct 11 2009
4:04:39 pm
Click to see 091011me125.jpg
091011me125.jpg
Oct 11 2009
4:04:40 pm
Click to see 091011me126.jpg
091011me126.jpg
Oct 11 2009
4:04:43 pm
Click to see 091011me127.jpg
091011me127.jpg
Oct 11 2009
4:05:36 pm
Click to see 091011me128.jpg
091011me128.jpg
Oct 11 2009
4:05:42 pm
Click to see 091011me129.jpg
091011me129.jpg
Oct 11 2009
4:05:42 pm
Click to see 091011me130.jpg
091011me130.jpg
Oct 11 2009
4:05:43 pm
Click to see 091011me131.jpg
091011me131.jpg
Oct 11 2009
4:05:44 pm
Click to see 091011me132.jpg
091011me132.jpg
Oct 11 2009
4:10:30 pm
Click to see 091011me133.jpg
091011me133.jpg
Oct 11 2009
4:10:44 pm
Click to see 091011me134.jpg
091011me134.jpg
Oct 11 2009
4:10:59 pm
Click to see 091011me135.jpg
091011me135.jpg
Oct 11 2009
4:11:04 pm
Click to see 091011me136.jpg
091011me136.jpg
Oct 11 2009
4:11:11 pm
Click to see 091011me137.jpg
091011me137.jpg
Oct 11 2009
4:11:13 pm
Click to see 091011me138.jpg
091011me138.jpg
Oct 11 2009
4:11:41 pm
Click to see 091011me139.jpg
091011me139.jpg
Oct 11 2009
4:11:56 pm
Click to see 091011me140.jpg
091011me140.jpg
Oct 11 2009
4:12:01 pm
Click to see 091011me141.jpg
091011me141.jpg
Oct 11 2009
4:12:10 pm
Click to see 091011me142.jpg
091011me142.jpg
Oct 11 2009
4:12:16 pm
Click to see 091011me143.jpg
091011me143.jpg
Oct 11 2009
4:14:23 pm
Click to see 091011me144.jpg
091011me144.jpg
Oct 11 2009
4:14:44 pm
Click to see 091011me145.jpg
091011me145.jpg
Oct 11 2009
4:14:49 pm
Click to see 091011me146.jpg
091011me146.jpg
Oct 11 2009
4:14:53 pm
Click to see 091011me147.jpg
091011me147.jpg
Oct 11 2009
4:15:04 pm
Click to see 091011me148.jpg
091011me148.jpg
Oct 11 2009
4:15:20 pm
Click to see 091011me149.jpg
091011me149.jpg
Oct 11 2009
4:15:23 pm
Click to see 091011me150.jpg
091011me150.jpg
Oct 11 2009
4:15:32 pm
Click to see 091011me151.jpg
091011me151.jpg
Oct 11 2009
4:15:33 pm
Click to see 091011me152.jpg
091011me152.jpg
Oct 11 2009
4:15:38 pm
Click to see 091011me153.jpg
091011me153.jpg
Oct 11 2009
4:15:39 pm
Click to see 091011me154.jpg
091011me154.jpg
Oct 11 2009
4:18:08 pm
Click to see 091011me155.jpg
091011me155.jpg
Oct 11 2009
4:18:52 pm
Click to see 091011me156.jpg
091011me156.jpg
Oct 11 2009
4:19:03 pm
Click to see 091011me157.jpg
091011me157.jpg
Oct 11 2009
4:25:04 pm
Click to see 091011me158.jpg
091011me158.jpg
Oct 11 2009
4:25:20 pm
Click to see 091011me159.jpg
091011me159.jpg
Oct 11 2009
4:25:38 pm
Click to see 091011me160.jpg
091011me160.jpg
Oct 11 2009
4:25:53 pm
Click to see 091011me161.jpg
091011me161.jpg
Oct 11 2009
4:26:09 pm
Click to see 091011me162.jpg
091011me162.jpg
Oct 11 2009
4:26:21 pm
Click to see 091011me163.jpg
091011me163.jpg
Oct 11 2009
4:26:51 pm
Click to see 091011me164.jpg
091011me164.jpg
Oct 11 2009
4:26:55 pm
Click to see 091011me165.jpg
091011me165.jpg
Oct 11 2009
4:27:02 pm
Click to see 091011me166.jpg
091011me166.jpg
Oct 11 2009
4:27:11 pm
Click to see 091011me167.jpg
091011me167.jpg
Oct 11 2009
4:27:24 pm
Click to see 091011me168.jpg
091011me168.jpg
Oct 11 2009
4:27:53 pm
Click to see 091011me169.jpg
091011me169.jpg
Oct 11 2009
4:28:07 pm
Click to see 091011me170.jpg
091011me170.jpg
Oct 11 2009
4:28:19 pm
Click to see 091011me171.jpg
091011me171.jpg
Oct 11 2009
4:28:23 pm
Click to see 091011me172.jpg
091011me172.jpg
Oct 11 2009
4:32:10 pm
Click to see 091011me173.jpg
091011me173.jpg
Oct 11 2009
4:32:25 pm
Click to see 091011me174.jpg
091011me174.jpg
Oct 11 2009
4:37:16 pm
Click to see 091011me175.jpg
091011me175.jpg
Oct 11 2009
4:37:30 pm
Click to see 091011me176.jpg
091011me176.jpg
Oct 11 2009
4:37:42 pm
Click to see 091011me177.jpg
091011me177.jpg
Oct 11 2009
4:37:46 pm
Click to see 091011me178.jpg
091011me178.jpg
Oct 11 2009
4:38:10 pm
Click to see 091011me179.jpg
091011me179.jpg
Oct 11 2009
4:38:11 pm
Click to see 091011me180.jpg
091011me180.jpg
Oct 11 2009
4:39:00 pm
Click to see 091011me181.jpg
091011me181.jpg
Oct 11 2009
4:39:28 pm
Click to see 091011me182.jpg
091011me182.jpg
Oct 11 2009
4:42:36 pm
Click to see 091011me183.jpg
091011me183.jpg
Oct 11 2009
4:43:55 pm
Click to see 091011me184.jpg
091011me184.jpg
Oct 11 2009
4:46:19 pm
Click to see 091011me185.jpg
091011me185.jpg
Oct 11 2009
4:46:34 pm
Click to see 091011me186.jpg
091011me186.jpg
Oct 11 2009
4:46:49 pm
Click to see 091011me187.jpg
091011me187.jpg
Oct 11 2009
4:47:21 pm
Click to see 091011me188.jpg
091011me188.jpg
Oct 11 2009
4:47:25 pm
Click to see 091011me189.jpg
091011me189.jpg
Oct 11 2009
4:47:40 pm
Click to see 091011me190.jpg
091011me190.jpg
Oct 11 2009
4:50:39 pm
Click to see 091011me191.jpg
091011me191.jpg
Oct 11 2009
4:50:43 pm
Click to see 091011me192.jpg
091011me192.jpg
Oct 11 2009
4:51:12 pm
Click to see 091011me193.jpg
091011me193.jpg
Oct 11 2009
4:52:02 pm
Click to see 091011me194.jpg
091011me194.jpg
Oct 11 2009
4:52:03 pm
Click to see 091011me195.jpg
091011me195.jpg
Oct 11 2009
4:52:04 pm
Click to see 091011me196.jpg
091011me196.jpg
Oct 11 2009
4:55:07 pm
Click to see 091011me197.jpg
091011me197.jpg
Oct 11 2009
4:55:15 pm
Click to see 091011me198.jpg
091011me198.jpg
Oct 11 2009
4:56:46 pm
Click to see 091011me199.jpg
091011me199.jpg
Oct 11 2009
4:57:30 pm
Click to see 091011me200.jpg
091011me200.jpg
Oct 11 2009
4:57:42 pm
Click to see 091011me201.jpg
091011me201.jpg
Oct 11 2009
4:57:44 pm
Click to see 091011me202.jpg
091011me202.jpg
Oct 11 2009
4:57:56 pm
Click to see 091011me203.jpg
091011me203.jpg
Oct 11 2009
5:02:23 pm
Click to see 091011me204.jpg
091011me204.jpg
Oct 11 2009
5:02:35 pm
Click to see 091011me205.jpg
091011me205.jpg
Oct 11 2009
5:02:48 pm
Click to see 091011me206.jpg
091011me206.jpg
Oct 11 2009
5:04:12 pm
Click to see 091011me207.jpg
091011me207.jpg
Oct 11 2009
5:04:48 pm
Click to see 091011me208.jpg
091011me208.jpg
Oct 11 2009
5:04:50 pm
Click to see 091011me209.jpg
091011me209.jpg
Oct 11 2009
5:10:06 pm
Click to see 091011me210.jpg
091011me210.jpg
Oct 11 2009
5:10:14 pm
Click to see 091011me211.jpg
091011me211.jpg
Oct 11 2009
5:10:14 pm
Click to see 091011me212.jpg
091011me212.jpg
Oct 11 2009
5:10:21 pm
Click to see 091011me213.jpg
091011me213.jpg
Oct 11 2009
5:10:49 pm
Click to see 091011me214.jpg
091011me214.jpg
Oct 11 2009
5:11:40 pm
Click to see 091011me215.jpg
091011me215.jpg
Oct 11 2009
5:12:22 pm
Click to see 091011me216.jpg
091011me216.jpg
Oct 11 2009
5:16:47 pm
Click to see 091011me217.jpg
091011me217.jpg
Oct 11 2009
5:16:48 pm
Click to see 091011me218.jpg
091011me218.jpg
Oct 11 2009
5:16:50 pm
Click to see 091011me219.jpg
091011me219.jpg
Oct 11 2009
5:17:28 pm
Click to see 091011me220.jpg
091011me220.jpg
Oct 11 2009
5:17:31 pm
Click to see 091011me221.jpg
091011me221.jpg
Oct 11 2009
5:18:11 pm
Click to see 091011me222.jpg
091011me222.jpg
Oct 11 2009
5:18:27 pm
Click to see 091011me223.jpg
091011me223.jpg
Oct 11 2009
5:18:30 pm
Click to see 091011me224.jpg
091011me224.jpg
Oct 11 2009
5:18:58 pm
Click to see 091011me225.jpg
091011me225.jpg
Oct 11 2009
5:19:19 pm
Click to see 091011me226.jpg
091011me226.jpg
Oct 11 2009
5:19:51 pm
Click to see 091011me227.jpg
091011me227.jpg
Oct 11 2009
5:19:59 pm
Click to see 091011me228.jpg
091011me228.jpg
Oct 11 2009
5:24:12 pm
Click to see 091011me229.jpg
091011me229.jpg
Oct 11 2009
5:24:18 pm
Click to see 091011me230.jpg
091011me230.jpg
Oct 11 2009
5:24:49 pm
Click to see 091011me231.jpg
091011me231.jpg
Oct 11 2009
5:25:04 pm
Click to see 091011me232.jpg
091011me232.jpg
Oct 11 2009
5:25:22 pm
Click to see 091011me233.jpg
091011me233.jpg
Oct 11 2009
5:25:40 pm
Click to see 091011me234.jpg
091011me234.jpg
Oct 11 2009
5:26:23 pm
Click to see 091011me235.jpg
091011me235.jpg
Oct 11 2009
5:26:38 pm
Click to see 091011me236.jpg
091011me236.jpg
Oct 11 2009
5:27:09 pm
Click to see 091011me237.jpg
091011me237.jpg
Oct 11 2009
5:27:43 pm
Click to see 091011me238.jpg
091011me238.jpg
Oct 11 2009
5:27:49 pm
Click to see 091011me239.jpg
091011me239.jpg
Oct 11 2009
5:28:08 pm
Click to see 091011me240.jpg
091011me240.jpg
Oct 11 2009
5:28:20 pm
Click to see 091011me241.jpg
091011me241.jpg
Oct 11 2009
5:28:22 pm
Click to see 091011me242.jpg
091011me242.jpg
Oct 11 2009
5:31:24 pm
Click to see 091011me243.jpg
091011me243.jpg
Oct 11 2009
5:34:38 pm
Click to see 091011me244.jpg
091011me244.jpg
Oct 11 2009
5:34:55 pm
Click to see 091011me245.jpg
091011me245.jpg
Oct 11 2009
5:35:19 pm
Click to see 091011me246.jpg
091011me246.jpg
Oct 11 2009
5:35:50 pm
Click to see 091011me247.jpg
091011me247.jpg
Oct 11 2009
5:35:59 pm
Click to see 091011me248.jpg
091011me248.jpg
Oct 11 2009
5:36:10 pm
Click to see 091011me249.jpg
091011me249.jpg
Oct 11 2009
5:36:31 pm
Click to see 091011me250.jpg
091011me250.jpg
Oct 11 2009
5:36:31 pm
Click to see 091011me251.jpg
091011me251.jpg
Oct 11 2009
5:36:32 pm
Click to see 091011me252.jpg
091011me252.jpg
Oct 11 2009
5:36:32 pm
Click to see 091011me253.jpg
091011me253.jpg
Oct 11 2009
5:38:56 pm
Click to see 091011me254.jpg
091011me254.jpg
Oct 11 2009
5:39:15 pm
Click to see 091011me255.jpg
091011me255.jpg
Oct 11 2009
5:39:31 pm
Click to see 091011me256.jpg
091011me256.jpg
Oct 11 2009
5:39:43 pm
Click to see 091011me257.jpg
091011me257.jpg
Oct 11 2009
5:40:17 pm
Click to see 091011me258.jpg
091011me258.jpg
Oct 11 2009
5:40:23 pm
Click to see 091011me259.jpg
091011me259.jpg
Oct 11 2009
5:41:31 pm
Click to see 091011me260.jpg
091011me260.jpg
Oct 11 2009
5:41:37 pm
Click to see 091011me261.jpg
091011me261.jpg
Oct 11 2009
5:42:31 pm
Click to see 091011me262.jpg
091011me262.jpg
Oct 11 2009
5:43:19 pm
Click to see 091011me263.jpg
091011me263.jpg
Oct 11 2009
5:43:33 pm
Click to see 091011me264.jpg
091011me264.jpg
Oct 11 2009
5:43:52 pm
Click to see 091011me265.jpg
091011me265.jpg
Oct 11 2009
5:44:34 pm
Click to see 091011me266.jpg
091011me266.jpg
Oct 11 2009
5:45:05 pm
Click to see 091011me267.jpg
091011me267.jpg
Oct 11 2009
5:45:14 pm
Click to see 091011me268.jpg
091011me268.jpg
Oct 11 2009
5:45:27 pm
Return to Photo Index page
Your comments are welcome. E-mail John Rees
All photographs are available in high resolution. Click here for information.